Jalkaterapia ebet

Tmi Elina Elisabet tarjoaa jalkaterapia palveluita, joihin kuuluu mm. Iho- ja kynsi muutosten hoito, toimintoja tukevat terapiat

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: 

Jalkaterapia Ebet:in yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä:  

Jalkaterapeutti Elina Surakka

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakas ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnittelua,  seurantaa varten. Rekisterin avulla taataan laadukas hoito.

Rekisterin sisältö:

Rekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat mm. nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, harrastukset, sairaudet, vammat, terveydentila, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja muita hoidon kannalta tärkeitä tietoja.

Tietolähteet:

Tiedot rekisterissä ovat asikkaan itse antamia tietoja.

Tietojen luotettavuus ja siirto

Potilasreksiterissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä. 

Jos asikkaasta ei ole kirjattu potilastietoja, niin hänen tietoja säilytettään viimeisimmästä käynnistä alkaen 12 vuotta.
Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa. 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai muille kolmasilleosapuolille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi tietoja voidaan antaa asiakkaan ( tai hänen laillisen edustajansa) luvalla myös potilasta hoitavalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle, jolla on hoitosuhde asiakkaaseen. 

Asiakkaalla on oikeus tietää, onko häntäkoskevia tietoja potilasrekisterissä ja hänellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot asiakas- ja potilasrekisteristä. Jos tietoja ei voi antaa heti, niin ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin ja ne korjataan viipymättä. 

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Asiakas ja potilastiedot tallennetaan suojattua yhteyttä pitkin Ajas-potilasrekisterin palvelimellerekisterin ylläpitäjän palvelimen kautta. Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterin käyttö oikeus on vain jalkaterapia Ebetin työntekiöillä, jotka tarvitesevat tietoja työssään. 

Markkinointirekisteri: